หัวหน้างานที่ดี

หัวหน้างานที่ดี

5 เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่ดี

หัวหน้างานที่ดี คือ หัวหน้างานที่ทั้งเก่งงานและเก่งคน สามารถเป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจ ให้กับลูกน้อง ลูกน้องรักและพร้อมที่จะทำงานให้ทุกอย่างแบบถวายหัว การที่คุณได้ก้าวมาเป็นหัวหน้างานแล้ว แต่ไม่ใช่ว่า หัวหน้างานทุกคน จะเป็นหัวหน้งงานที่ดีได้ คุณจะต้องผ่านด่านทดสอบอีกมาก กว่าที่จะเป้นหัวหน้างานที่ดี มีลูกน้องให้ความเคารพ เป็นที่น่าภาคภูมิใจของแผนก สิ่งสำคัญในการเป็นหัวหน้งงานที่ดี คือ คุณจะต้องถามตัวเองก่อน ว่าคุณอยากที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดีไหม อยากเพราะอะไร แล้วคุณจะได้รับอะไรจากการเป้นหัวหน้างานที่ดี การเป็นหัวหน้างาน ถือว่าคุณประสบความสำเร็จมาขั้นหนึ่งแล้ว เพราะในการบริหารแล้ว มีระดับของผู้บริหาร 3 ระดับ ซึ่งหัวหน้างานคือ ผู้บริหารระดับต้น (First line manager) ซึ่งคุณจะต้องเตรียมตัว เตรียมวางแผนที่จะก้าวไปสู่การเป้น ผู้บริการระดับกลางและระดับสูง ต่อไป แต่สิ่งสำคัญ การที่คุณจะก้าวข้ามไปสู่อีก 2 ขั้นนั้น คุณจะต้องฝึกฝนการเป็น หัวหน้งานที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอด ไปเป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้น ต่อไป บทความนี้ ผู้เขียนในฐานะที่เคยเป็นหัวหน้างานมาก่อน เคยทำสิ่งนี้มาแล้ว จึงจะขอให้คำแนะนำ ในการเป็น หัวหน้างานที่ดี 

 

หัวหน้างานที่ดี-เก่งจริงคือเก่งกระจาย
แน่นอนว่างานทั้งหลายแหล่จะผ่านสายงานมาสู่หัวหน้างาน ถ้าเขาไม่กระจายงานออกไป และเขาก็คงแทบจะสำลักอยู่กับงานที่ท่วมหัวนั้น  บางครั้งความเก่งของหัวหน้านั้นไม่ได้วัดกันที่ตัวเองทำงานเก่ง แต่วัดกันที่สามารถจ่ายงานให้คนอื่นนำไปปฏิบัติได้ หัวหน้างานที่ดีจะทำเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีการฝึกสอนลูกน้องในแต่ละส่วนของเขาเป็นอย่างดี ถ้าเขาต้องก้มหน้าก้มตาทำงานตัวคนเดียว เขาก็คือ คนงาน แต่ถ้าเขากระจายงานให้ลูกน้องทำได้นั่นแหละ เขาถึงจะเป็นหัวหน้างานที่ดี  อีกกรณีหนึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าในแต่ละวันของคุณหมดไปกับงานเอกสาร แสดงว่ามีสิ่งที่คุณต้องแก้ไขแล้ว คุณอาจจะหาทางลดงานเอกสารนั้นให้น้อยลง หรือถ้าลดไม่ได้คุณก็ต้องหาผู้ช่วย ข้อสำคัญคุณจะต้องมีเวลาเหลือพอที่คุณจะใช้สมองไปคิดงานอย่างอื่นๆที่สำคัญได้ ความสามารถในการกระจายงานนี่แหละที่จะช่วยให้คุณเป็นหัวหน้างานที่ดีได้

หัวหน้างานที่ดี-เก่งแต่อย่าเก๊ก

โดยทั่วไปแล้ว คนที่เป็นหัวหน้าก็ย่อมจะเก่งกว่าลูกน้อง เพราะคุณคงไม่ใช่หัวหน้าที่เขาหลับหูหลับตาตั้งให้ แต่จงอย่าได้พูดพร่ำรำพันกับลูกน้องว่า “คุณเก่งกว่าเขาอย่างโน้น  เก่งกว่าเขาอย่างนี้” เดี๋ยวจะถูกลูกน้องนินทาลับหลังว่า “เก่งน่ะเก่งอยู่ แต่อย่าโว”
จงให้คำแนะนำในงานแก่ลูกน้องอย่างถ่อมตนแต่เต็มใจ อย่าได้สอนไป ทับถมไป แทนที่ลูกน้องจะตั้งใจรับคำแนะนำจากคุณ เขากลับต้องมาพะวงในการหาคำด่าแสบๆ อยู่ในใจ แน่เป็นอีกเทคนิคของการเป็นหัวหน้างานที่ดี

หัวหน้างานที่ดี-ผู้นำคือผู้ทำก่อน

ผู้นำที่แท้จริงก็คือผู้ที่อยู่แนวหน้า นายพันที่อยู่ในบังเกอร์แล้วคอยแต่ออกคำสั่ง จะเป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร คุณเป็นหัวหน้า คุณก็คือผู้นำ หัวหน้างานที่ดีต้องทำก่อนลูกน้อง คุณบอกลูกน้องว่า อย่ามาสาย ตัวคุณก็ต้องไม่มาสาย คุณต้องการให้ลูกน้องมีระเบียบวินัย ทำงานประณีต คุณนั่นแหละที่จะต้องทำให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง ถ้ามีงานที่อันตรายหรือทำยาก หัวหน้างานที่ดีจะต้องเป็นผู้หนึ่งที่ลงมือทำด้วย การทำอะไรให้เป็นตัวอย่างนั้นเป็นหนทางที่ดีที่สุด ที่จะเรียกความนับถือจากลูกน้อง เขาพร้อมและเต็มใจที่จะทำงานให้คุณเสมอ เพราะเขารู้ว่าหัวหน้าของเขานั้นไม่ใช่สักแต่สั่งงานอย่างเดียว แต่ทำงานร่วมกับเขาและทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาเห็นด้วย นี่แหละคือหัวหน้างานที่ดีตัวจริง

 

Visitors: 24,949