Careers

ตำแหน่ง Sale Executive รับจำนวน 2 ตำแหน่ง


sale executive

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.หารายชื่อลูกค้าองค์กร และหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
2.จัดส่งเอกสารหลักสูตรการฝึกอบรมให้ลูกค้าทางจดหมายและ E-mail
3. สร้างเนื้อหาและบทความสำหรับการฝึกอบรม
4.ดูแล E-mail marketing
5.ให้บริการลูกค้าที่มาฝึกอบรม
6.ดูแล Social media marketing
7.รับโทรศัพท์และจัดทำตารางนัดหมายลูกค้า พร้อมติดตามลูกค้าที่จะมาฝึกอบรม
8.รวบรวมและวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า
9.ประสานงานลูกค้า วิทยากรและโรงแรม ให้การฝึกอบรมราบรื่น
10.จัดทำใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า
11.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
2.จบการศึกษาระกับปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
4.มีทักษะการสื่อสารและการเจราต่อรอง
5.มีความสนใจในงานการตลาดออนไลน์
6.มีความสามารถในการเขียนบทความและทักษะการใช้ภาษาไทย
7.สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
8. มีประสบการณ์การทำงาน ด้าน Internet, Search Engine, Social Media ,SEO, SEM, Google AdWords, Google Analytics, Facebook Ads จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
3.ชุดทำงาน 5 ชุด
4.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
5.ท่องเที่ยวประจำปี
6.โบนัส 1-3 เท่า ตามผลงาน
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.วันเกิดพนักงาน มอบบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งให้พนักงานในเดือนเกิด
9.มอบกระเช้าเยี่ยมพนักงานที่ลาคลอด/เจ็บป่วยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
10.เป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมบุพการีของพนักงาน

Visitors: 26,868